Menu

  St 22. 5. 2019 16:30-18:30 | Konvikt – filmový sál

  Stanislava Přádná INGMAR BERGMAN

  REŽIE: I. BERGMAN
  Přednáška a prezentace Bergmanova díla v podání přední filmové teoretičky, historičky a publicistky.
  volný vstup

  Doc. PhDr. Stanislava Přádná (1952) přednáší na katedře filmových studií FF UK v Praze, kde také vystudovala filmovou a divadelní vědu. Působila jako redaktorka v Čs. filmovém ústavu, učila i na katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP v Olomouci. Jako editorka a spoluautorka se podílela na knize o československé filmové nové vlně Démanty všednosti (2002). Knižně vyšly i její studie o filmovém herectví s názvem Čtyřikrát dva (2007), v nichž zkoumala fenomén tvůrčí spolupráce režiséra a „jeho“ herečky coby inspirátorky, interpretky a spoluautorky, zaměřila se i na dvojici Ingmar Bergman – Liv Ullmannová. Věnovala se také analýze snových sekvencí v Bergmanových filmech či jeho scenáristické a literární tvorbě ve vztahu k filmovému dílu. Z jejích textů čerpalo Divadlo Na zábradlí v tištěném programu k inscenaci Persony. Vydala monografie Karel Höger (1988) a Miloš Forman: Filmař mezi dvěma kontinenty (2009). Publikovala i v Literárních novinách, Respektu, Divadelních novinách nebo v kulturním týdeníku A2.

za podpory:

pořadatel: v partnerské spolupráci:

generální mediální partner: hlavní mediální partneři: