Menu

  Ne 19. 5. 16:00-17:45 | S-klub

  vstupenky

  PRODANÁ NEVĚSTA na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018 Divadlo DISK / KALD DAMU Praha

  ŠEPOTY A VÝKŘIKY
  Neotřelý náhled na národní klasiku aneb Komická opera o věrné lásce a zrádných intrikách, o snu o divadle národním a o zrodu českého herce. A také… o jeho kolaborujících výkřicích a studem přidušených šepotech v průběhu přelomových událostí československých dějin. O českém vzepětí i malosti – pod taktovkou Václava Talicha, Petra Erbese a Borise Jedináka.

  režie a dramaturgie Petr Erbes a Boris Jedinák
  scénografie Jan Tomšů
  kostýmy Alžběta Vitvarová
  produkce Anna Strnadová, Prokop Novák, Patricie Belecová
  orchestr řídí Václav Talich

  premiéra 20. 4. 2018

  hrají
  Barbora Bočková, Cyril Dobrý, Kateřina Kozinová, Kryštof Krhovják, Marie Anna Krušinová, Štěpán Lustyk, Milan Vedral, Tereza Těžká, Vojtěch Vondráček, Jiří Štěpnička


  Cena za režii pro Petra Erbese a Borise Jedináka (mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019).

  Generační výpověď o hrdinech ze Zlaté kapličky. Ambiciózní projekt studentů 3. ročníku Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU se tématem i zpracováním vymyká obvyklým studentským produkcím. Talentovaní tvůrci kolem tandemu mladých režisérů Petr Erbes – Boris Jedinák reflektují zásadní události novodobých československých dějin, které se odehrávaly právě na scénách Národního divadla coby symbolu české státnosti. Zkoumají, jakým způsobem se herci – mravní opory národa – v těchto okamžicích (ne)dobrovolně angažovali. Klíčové momenty přibližují na půdoryse tradiční české opery – Prodané nevěsty, která je nahlížena jako typický prvek identity českého národa. V nápaditém scénickém tvaru se diváci coby mlčící většina stávají neoddělitelnou součástí představení (i národní historie). Důstojné, ač nesmlouvavé zúčtování k 150letému výročí divadelního stánku, jež si postavil národ sobě.


  „Studenti 3. ročníku katedry alternativního a loutkového herectví představili projekt, který se – alespoň soudíc podle až demonstrativních ovací při premiéře – stal nejen uměleckým, ale i společensko-politickým počinem. (…) vytvořili nápaditý scénický tvar, v němž se diváci stanou neoddělitelnou součástí ve formě mlčící většiny. (…) daří se dobře načrtnout jak jednotlivé charaktery (k nimž je nacházena paralela v postavách z Prodané nevěsty), a také iniciovat zajímavé diskuse na téma postavení a funkce herců v důležitých okamžicích historie.“
  JANA SOPROVÁ, SCENA.CZ, 30. 4. 2018

  „Jestli inscenace, podepsaná tvůrčím kolektivem po vzoru Ypsilonky, vyjadřuje znechucení mladíků a mladic ze současných poměrů, jestli si objevují, že tomu v minulosti nebylo jinak, pak jsem jim porozuměl a je mi to nadmíru sympatické. Co na tom, že připomněli události spíše známé – měli bychom si je opakovat jako otčenáš před spaním, pak by u nás možná bylo lépe.“
  JOSEF HERMAN, DIVADELNÍ NOVINY 10/2018